"Ako želite da spoznate tajne univerzuma, razmišljajte u pravcu energije, frekvencije i vibracije." - NIKOLA TESLA

energija vode

voda pamti i prenosi naša osećanja i emocije - životna studija japanskog naučnika

Dr Masaru Emoto, japanski naučnik koji je revolucionirao ideju da naše misli i namere utiču na fizičko područje, jedan je od najpoznatijih I najvažnijih istraživača vode u svetu. 

Preko 20 godina je proučavao naučne dokaze o tome kako se molekularna struktura vode transformiše kada je izložena ljudskim rečima, mislima, zvucima i namerama...

frekvencija zvuka

DREVNA ISTINA kako FREKVENCIJe Zvuka utoču na nas DA SE OSEĆAMO dobro, a kada loše

Kažu da drevna solfeđo lestvica od 6 tonova predstavlja tonove pomoću kojih je stvoren svemir. 

Čudotvorna lekovita svojstva ove izvorne lestvice i njenih frekvencija bude radost, intuiciju, duhovnost, regenerišu DNK i pomažu u rešavanju problema, uspostavljanju zdravlja, sklada, svesnosti i povezanosti...

ENERGIJA I FREKVENCIJA AMETISTA

snaga KVARCNOG minerala - saznajte kako ametist emituje energiju i stabilno oscilujE

Ametist je po hemijskoj strukturi kvarc (SiO2), koji ima sposobnost da stvara pizoelektrični efekat koji stvara napon i svetlost, ostlobađa se energija i negativni joni, koji su kao vitamini u prirodi, imaju sposobnost da vezuju kiseonik...

Amestis takođe ima sposobnost da odbija elektromagnetna zdračenja uz pomoć diamagnezitma (video u nastavku).

ENERGIJA INFRACRVENIH TALASA

SAZNAJTE ZAŠTO ODSUSTVO ENERGIJE SUNCA INFRACRVENIH TALSA UTIČE DA SE OSEĆAMO LOŠE

Terapija INFRACRVENIH TALASA nije izum 20. veka. Još pre 2000 godina poznati grčki filozof Parmenid prepoznao je njenu važnost rekavši: „Dajte mi priliku da povisim telesnu temperaturu i izlečiću svaku bolest".

Infracrveni talasi podižu telesnu temperaturu organizma za 2 do 3 stepena, prodiru 10-15 cm unutar tela, što pomaže borbi tela sa patogenim mikroorganizmima i uzročnicima infekcija.

DEJSTVO jona na naše zdravlje

KAKO NEGATIVNI JONI POMAŽU U BORBI PROTIV KANCERA I autoimunih bolesti


Verovatno se pitate šta su to negativni joni. Znate li onaj efekat „svežine“ posle velike kiše i grmljavine? To je efekat velike koncentracije negativnih jona. 

Negativni joni su kao vitamini za naše zdravlje. Negativni jon može da veže za sebe 70 – 80 molekula aktivnog kiseonika, koji uz pomoć snage jona stiže do krvi. Dakle, negativni joni pomažu dopremanje i povećavaje protoka kiseonika. 

JAPANSKA 4D tehnologiJA

SAZNAJTE KAKO FREKVENCIJA Zvuka UTIČE DA SE OSEĆAMO LOŠE I KADA JE ZVUK LEKOVIT

Na dalekom istoku, Japan, Kina, CRYSTALCARE PRO KRISTAL masažno - terapeutska podloga predstavlja savremenu metodu PREVENTIVNE TERAPIJE. 

PRO KRISTAL PODLOGA IRC-5000 donosi 3D tehnologiju: 1. Infracrveniih talasa IR (energija Sunca), 2. 300+ Ametist kristala (energija frekvencije minerala) i 3. Impulsne-vibro masaže (impulsne frekvencije i vibracije)

"NASA" istraživanje - INfracrvenA svetlost SMANJUJE BOL

Svetslona tehnologija infracrvenih talasa prvobitno razvijena za pomoć u eksperimentima za rast biljaka u svemiru dokazala je da smanjuje bolne neželjene efekte koji su rezultat hemoterapije i lečenja zračenjem kod pacijenata sa transplantacijom koštane srži i matičnih ćelija. 

U dvogodišnjem kliničkom ispitivanju, pacijentima sa karcinomom koji su podvrgnuti transplantaciji koštane srži ili matičnih ćelija dodeljen je daleko crveni (Far Infrared - FIR) / blisko infracrveni (Near Infrared - NIR) tretman svetlosne diode pod nazivom Aluminijumski luminiscentni supstrat visoke emitovnosti ili ALSVE. 

NASA tehnologija infracvene svetlosti uspešno smanjuje bolne nuspojave pacijenata sa rakom od zračenja i hemoterapije

Pročitaj više...


VIBRACIONA SINHRONIZACIJA

Zanos je otkrio holandski naučnik Christiaan Huigens u 17-om veku. Huigens koji je izumeo sat klatna otkrio je da će se, kada su dva satova klatna montirana jedno pored drugog na zid, zajedno zamahnuti u tačnom ritmu i zadržati međusobni ritam. Daleko je iznad njihove sposobnosti da se mehanički tačno uskladi. Ulazak znači da će svaka dva vibraciona tela pokušati i da se sinhronizuju jedno sa drugim, pri čemu će telo sa snažnijim vibracijama na kraju preuzeti slabije.

Kada je telo često u stanju niske vibracione frekvencije, može doći do bolesti ili mentalne neravnoteže različitog stepena, čovek se oseća kao da je „izvan sinhronizacije“. 

Dr. Noburu Horiguchi u Japanu dokazuje poZItivan uticaj negativnih jona U prevenciJI razvoja kancera i oksidacije organizma

Pogledajte ovaj dokumentarac. Posetili smo bolnicu dr. Horiguchi-ja u Japanu koja proučava i istražuje negativne jone. 

Dr. Noburu Horiguchi zasadio je ćelije kolorektalnog karcinoma u dve grupe pacova i imao je samo jednu grupu pacova izloženih negativnim jonima 15 minuta 4 puta dnevno. 

Za dva meseca, zdravstvena stanja dve grupe pacova su primetno različita. Prikazano je da se ćelije raka u pacovima, koje su stalno izložene negativnim jonima, ostaju iste (ne napreduju) dok su one kod ostalih pacova koji nisu bili izloženi negativnim jonima prerasli više od 3 centimetra. 

Polgedajte kako emocija ZAHVALNOSTI utiče na vodu u nama i oko nas!

Masaru Emoto, japanski naučnik dokazao je za svojih 20 godina istraživačkog rada da VODA IMA SPOSPBNOST DA KOMUNICIRA, PAMTI, PRENOSI NAŠE EMOCIJE... Pogledajte ovaj čudesni video kako se zagađena voda PRETVARA U KRISTAL PRELEPOG OBLIKA kada je izložena molitvi i pozitivnoj nameri. 

Sveta vodica je nastala pod nabojem pozitivnih misli i umserenih osećanja, te stoga ima sposobnost mesecima ostane nepromenjenog sastava i ukusa, ne može da se pokvari. Dovoljno je jednu kapljicu "ZDRAVE" vode staviti u kapljicu "NEISPRAVNE" vode i ona će ozdraviti vodu koja ima nepravilnu kristalnu strukturu.

Pročitaj više...

PIEZOELEKTRIČNI EFEKAT AMETIST KRISTALA

  • Kristali dobijeni iz rudnika Ametista 
  • POLUDRAGI KRISTALI SA PRIRODNIM SVOJSTVIMA 
  • Svaki primerak je TESTIRAN da ima sposobnost da PRAVI PIEZOELEKTRIČNI EFEKAT koji imituje energiju i jone 
  • Odobren od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje
  • Ručno obrađeni i polirani 
  • Svaki primerak je unikatan, jedinstvene boje i izgleda 
  • Spada u najduhovnije kristale, poznat pod nazivom i “tonik za dušu”, poludragi kristal POZITIVNE ENERGIJE, LJUBAVI I PRIJATELJSTVA
  • Mnogi poznati ga nose, Novak Đ je nosio Ametist medaljon na trunirima.

EMOCIJA ZAHVALNOSTI UTIČE NA VODU U NAMA I OKO NAS!

Izuzetno životno delo japanskog dr. Masaru Emoto dokumentovano je u bestseleru Njujork Tajmsa, “Skrivene poruke u vodi”. U svojoj knjizi, dr. Emoto pokazuje kako voda izložena ljubavnim, dobroćudnim i saosećajnim ljudskim namerama ima za posledicu estetski prijatne fizičke molekularne formacije u vodi (formira prelepe kristale). Dok voda izložena strašljivim i neskladnim ljudskim namerama rezultira nepovezanim, iskrivljenim i "neprijatnim" fizičkim oblicima molekularne formacije.